Temiz Oda ve Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini Validasyon Hizmetler

Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar, Temiz Odalar

Partiküllerin oda içerisine girişi, burada oluşumu, alıkonması en az sınıra indirgenecek şekilde yapılan, kullanılan, hava ile taşınan partiküllerin konsantrasyonunun ve sıcaklık, nem ve basınç gibi ilgili diğer parametrelerin gerektiği gibi kontrol edildiği hijyenik ortama temiz oda denir.

Temiz odada esas amaç öncelikle uluslararası kabul edilen temizlik standartlarına göre temiz hava ortamı elde etmek, daha sonra proses ile ilgili teknolojik ortamı gerektiren her türlü şartı sağlayıp kontrol altında tutmaktır.

Türkiye’de konuyla ilgili uyulması zorunlu tutulmuş bir hastane standardı olmadığı için çoğu hastane sistemlerinin tasarımında, uygulanmasında ve denetlenmesinde belirsizlikler söz konusudur. Mevcut yabancı standartlar genelde birbirleriyle uyumlu olsalar da birçok noktada faklılıklar içermektedirler. Temiz oda tasarım ve performans kıstaslarıyla ilgili birçok yabancı standart bulunmasına rağmen, hastanelerdeki validasyon işlemlerinde ağırlıklı olarak ISO, IEST ve DIN standartları referans alınmaktadır.


Bu süreçte kontrol edilen parametreler şunlardır:

  • Hava akış hızı ve debisi
  • Oda hava değişim sayısı
  • Sıcaklık ve bağıl nem
  • Odalar arası basınç farkı
  • Partikül sayısı ve oda temizlik sınıfı
  • HEPA Filtre sızdırmazlık durumu

Temiz odaların muayenesi alanında sunmak olduğumuz detaylı hizmetler için broşürümüzü inceleyiniz.


Mikrobiyolojik Güvenlik Kabinleri:

Mikrobiyolojik güvenlik kabinleri (MGK), filtre edilerek atmosfere atılan hava ile potansiyel olarak tehlikeli ve tehlikeli mikroorganizmalar ile çalışılması sonucu ortaya çıkan aerosollere karşı kullanıcı ve çevreye koruma sağlayan havalandırılmış kabinlerdir.

Biyogüvenlik kabinleri esas itibariyle çalışan personel ve çevreyi enfeksiyöz aerosol ve sıçramalardan korumaya yönelik tasarlanan hava akımı düzenlenmiş kontrollü ortamlardır. Bu cihazların en önemli iki özelliğinden biri; amaca yönelik kontrollü hava akımı sağlaması, diğeri ise hava içerisindeki mikroskobik partikülleri elimine etmesidir. Eliminasyon, MGK içerisindeki ventilasyon ya da mekanik hava yolu üzerine yerleştirilmiş HEPA adı verilen bir tür filtre veya filtre sistemleri tarafından sağlanmaktadır. Ancak bu oluşumun fonksiyonel olabilmesi için MGK’ların;

  1. Üretim aşamasında standardizasyon ve kalite kontrolleri yapılarak piyasaya verilmesi (CE),
  2. Kurulduğu alanlarda kullanım öncesi performans testlerinin yapılması,
  3. Yıllık kontrol, bakım veya sertifikasyon işlemlerinin yapılması,
  4. Kullanım kural ve şartlarına uygun şekilde kullanılması ile mümkün olabilir.

Uygun üretim ve kullanım testleri yapılmamış mikrobiyolojik güvenlik kabinlerinin kullanılması çoğu zaman yarardan çok zarar verebilir.

Mikrobiyolojik güvenlik kabinlerinin rutin kontrolleri (kalite kontrol testleri) altı test ile gerçekleştirilir.

A. Görsel Muayene: Testlere başlamadan MGK’lar öncelikli olarak görsel bir muayeneden geçer. Kabinin fiziksel bütünlüğünde bir sorun olup olmadığı, temel fonksiyonlarının düzgün çalışıp çalışmadığı ve alarmlarının düzgün işleyip işlemediği kontrol edilir.

B. Ön Açıklık Alıkonma Testi: MGK’ların standart gereği kabin içerisindeki havanın güvenlik gereği dışarı çıkmaması gereklidir. Inflow olarak adlandıran bu test ile personel koruması sağlanır.

C. Filtre Testi: MGK siteminde bulunan HEPA üretim standardına göre verimliliğinin test edilmesi işlemidir. Sızdırmazlık testi olarak da adlandırılır. HEPA filtrenin üretim standardına göre geçirgenlik oranı test edilerek kontrol sağlanır.

D. Ürün Koruma Testi: MGK’da laminer hava akışı ile ürün koruması sağlanır. Kabin içerisindeki laminer hava akışı standartta belirtilen metoda göre ölçülerek hesaplanır ve laminer olup olmadığı kararlaştırılır.

E. Çapraz Kontaminasyon Testi: MGK’daki laminer havadaki türbülans oranını ölçmek için uygulanır. İki adet ürünün çalışıldığı ortamlarda ürünler arası geçiş olma riskine karşı türbülans olması istenmez.

F. Görselleştirme Testi: MGK’daki laminer hava akışı, ön açıklıktaki hava akışı aerosol gazı vasıtasıyla görselleştirilir.


Temiz Oda ve Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini Validasyon Hizmetlerimize ait mevcut kapsamımıza erişmek için  tıklayınız...

Hizmetlerimiz ile ilgili bilgi edinmek için tıklayınız.

Online teklif almak için tıklayınız.

Almış olduğunuz hizmetten mevcut şikayet ve önerilerinizi bildirmek için tıklayınız.