İstanbul, Koşuyolu Mahallesinde bulunan firmamız 2005 yılından beridir özellikle sağlık alanında ölçümleme ve sertifikasyon faaliyetleri sürdürmektedir. Tecrübeli kadromuz ve geniş çaplı laboratuvar imkanlarımızla sizlere test, kontrol ve kalibrasyon konusunda çözüm ortağınız olmayı sunuyoruz.
Birincil hedefimiz klinik mühendislik (biyomedikal) yönetim süreçlerinde önemli bir yeri olan test, kontrol ve kalibrasyon işlemleri konusunda sağlık kurum/kuruluşlarına kaliteli ve güvenilir bir çözüm ortağı olmaktır.

SAYFAYA GİT

BİYOMEDİKAL METROLOJİ

Metroloji hizmeti sunulacak olan biyomedikal dayanıklı taşınırlar için, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan, "Tıbbi Cihazların TEST, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik" ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yayınlanan, "Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzu" esas alınır. Yerel yönetmeliklerde ve kılavuzlarda tanımlanan ve referans gösterilen uluslarası kabul görmüş test metodları üzerinden biyomedikal cihazların güvenlik ve performans testleri gerçekleştirilir.

SAYFAYA GİT

VALİDASYON

Partiküllerin oda içerisine girişi, burada oluşumu, alıkonması en az sınıra indirgenecek şekilde yapılan, kullanılan, hava ile taşınan partiküllerin konsantrasyonunun ve sıcaklık, nem ve basınç gibi ilgili diğer parametrelerin gerektiği gibi kontrol edildiği hijyenik ortama temiz oda denir.

SAYFAYA GİT

SICAKLIK VE NEM HARİTALAMA

Yeni çıkan yönetmelikler ve kılavuzlar doğrultusunda özellikle ilaç depolanan alanlarda yılda en az iki kere sıcaklık ve nem haritalama yapılması gerekmektedir. Firmamız bu alan yıllardır hizmet vermektedir. Sıcaklık ve nem kontrollü alanlarda sıcaklığın ve nemin nasıl dağıldığı ile ilgili ölçümlerin yapılması ve raporlanması akredite olarak gerçekleştirilmektedir.

SAYFAYA GİT

ENDÜSTRİYEL KALİBRASYON

Üretim, Ar-Ge, Bakım onarım hizmetleri, bağımsız muayene istasyonları, otomobil servisleri ve benzeri işletmelerde kullanılan ölçü aletlerinin doğrulukların belirlenmesi işletmelerin verimliğiliği ve kalitesi için önemlidir. Firmamızın akredite ölçüm hizmetlerinden faydalanarak ölçü aletlerinizi kalibre ettirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT